Архів: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності
станом на
31 грудня 2017 року

(тис.грн)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

необоротні активи та
групи вибуття

на 1 січня
2017р.

на 31 грудня
2017р.

на 1 січня
2017р.

на 31 грудня
2017р.

на 1 січня
2017р.

на 31 грудня
2017р.

Усього1

30143580,0

34032787,1

56975673,8

65750104,8

3091,8

5824,1

сільське, лісове та рибне господарство

4681797,1

6650611,1

22957248,1

26722598,1

545,0

473,0

промисловість

14249903,3

15556305,5

13910664,6

16572080,4

819,9

2687,7

будівництво

696026,4

734934,9

960556,6

1504748,8

1040,0

905,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1283667,4

1688673,7

16431596,4

17815751,3

57,8

97,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

1470072,8

1559306,9

1370610,6

1550506,6

307,5

612,4

тимчасове розміщування й організація харчування

70882,1

71729,3

33799,4

42289,0

інформація та телекомунікації

51368,5

57015,7

80540,5

112345,8

фінансова та страхова діяльність

12717,3

18288,4

46575,0

51783,6

операції з нерухомим майном

1597893,2

1658689,0

687913,1

831560,3

304,3

311,3

професійна, наукова та технічна діяльність

3110343,6

3115908,1

198076,4

242280,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2803042,4

2594873,3

232253,4

246636,8

8,9

737,2

освіта

18409,0

13863,7

12077,0

14970,9

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

60858,2

61388,2

25912,8

27811,9

8,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

22643,5

218989,3

3742,0

5163,7

надання інших видів послуг

13955,2

32210,0

24107,9

9576,8

 

_________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.

Продовження

 

Пасив

власний капітал

довгострокові зобов'язання і
забезпечення

поточні зобов'язання і
забезпечення

на 1 січня
201
7р.

на 31 грудня
2017р.

на 1 січня
201
7р.

на 31 грудня
201
7р.

на 1 січня
2017р.

на 31 грудня
2017р.

Усього1

25100925,7

26720781,7

12267977,5

14056900,2

49748554,3

59010207,0

сільське, лісове та рибне господарство

7008245,1

8441038,5

3231540,5

3414723,0

17399802,6

21517920,7

промисловість

7502349,1

7453895,7

6913068,9

8056909,7

13745587,2

16619885,6

будівництво

619009,3

654487,8

318635,1

460759,9

719978,6

1125341,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2422892,7

2659524,6

619730,2

854537,9

14670750,1

15990459,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

1563523,6

1524544,3

75416,0

104077,7

1202051,3

1481803,9

тимчасове розміщування й організація харчування

55687,8

55878,4

11603,9

12425,9

37389,8

45714,0

інформація та телекомунікації

63826,5

81439,9

15043,2

16819,0

52701,6

70658,1

фінансова та страхова діяльність

24019,9

32165,9

19183,7

22392,3

16088,7

15513,8

операції з нерухомим майном

421175,9

405925,7

561841,0

610783,0

1300876,5

1473851,9

професійна, наукова та технічна діяльність

2680715,4

2674912,0

344973,9

362290,2

282730,7

320986,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2626477,7

2414879,5

143309,1

130675,2

265517,9

296692,6

освіта

12766,5

17123,0

2681,7

279,5

15037,8

11432,1

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

61407,9

63616,6

2343,3

1770,6

23028,2

23812,9

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

16292,1

209790,5

8607,0

8456,3

1486,4

5906,2

надання інших видів послуг

22536,2

31559,3

15526,9

10227,5

 

Продовження

 

Пасив

Баланс

зобов'язання, пов'язані з необоротними активами
та групами вибуття та чиста вартість активів
недержавного пенсійного фонду

на 1 січня
201
7р.

на 31 грудня
2017р.

на 1 січня
201
7р.

на 31 грудня
2017р.

Усього1

4888,1

827,1

87122345,6

99788716,0

сільське, лісове та рибне господарство

2,0

27639590,2

33373682,2

промисловість

382,6

382,6

28161387,8

32131073,6

будівництво

1657623,0

2240588,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1948,6

17715321,6

19504522,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2840990,9

3110425,9

тимчасове розміщування й організація харчування

104681,5

114018,3

інформація та телекомунікації

337,7

444,5

131909,0

169361,5

фінансова та страхова діяльність

59292,3

70072,0

операції з нерухомим майном

2217,2

2286110,6

2490560,6

професійна, наукова та технічна діяльність

3308420,0

3358188,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3035304,7

2842247,3

освіта

30486,0

28834,6

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

86779,4

89200,1

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

26385,5

224153,0

надання інших видів послуг

38063,1

41786,8