Архів: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності
станом на
31 грудня 2020 року1

(тис.грн)

 

Код за
КВЕД – 2010

Актив

необоротні активи

оборотні активи

необоротні активи та
групи вибуття

на 1 січня
2020р
.

на 31 грудня
2020р.

на 1 січня
2020р
.

на 31 грудня
2020р.

на 1 січня
2020р
.

на 31 грудня
2020р.

Усього

 

43458606,4

51900556,9

70218511,8

83127186,1

20868,0

21904,6

Сільське, лісове та рибне господарство

A

9225499,7

10797140,2

22812411,4

26894191,0

3403,1

1406,5

Промисловість

B+C+D+E

24152179,3

26560353,2

19824169,2

23473889,3

4041,9

16149,3

Будівництво

F

696085,9

889422,3

3606302,5

4777006,9

5989,8

264,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

2574977,1

3243200,9

19347414,1

21904799,0

5077,8

3574,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

1928608,2

2123934,0

1970857,7

2540491,2

142,8

4,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

80165,2

84033,4

52555,7

48434,3

Інформація та телекомунікації

J

76224,3

76033,9

147659,4

218975,2

Фінансова та страхова діяльність

K

17543,2

17406,7

59878,0

63496,2

Операції з нерухомим майном

L

1958574,9

2215007,5

1212306,2

1214329,3

511,0

505,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

150115,0

171105,9

283283,5

332522,2

1701,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

861309,9

905384,1

473074,3

524616,1

Освіта

P

373785,2

3015849,0

18634,6

21923,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1102418,1

1541556,8

374005,3

1080061,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

233859,1

231546,7

5646,0

11626,3

Надання інших видів послуг

S

27261,3

28582,3

30313,9

20823,7

 

Продовження

 

Код за
КВЕД – 2010

Пасив

власний капітал

довгострокові зобов'язання
і
забезпечення

поточні зобов'язання
і
забезпечення

на 1 січня
2020р
.

на 31 грудня
2020р.

на 1 січня
2020р
.

на 31 грудня
2020р.

на 1 січня
2020р
.

на 31 грудня
2020р.

Усього

 

32208355,8

37721125,1

12905255,3

15808385,6

68582060,5

81518898,5

Сільське, лісове та рибне господарство

A

10931535,9

13019464,3

2203301,7

2784072,2

18906476,6

21889201,2

Промисловість

B+C+D+E

12557655,1

12632100,2

8401400,5

9669553,5

23021331,8

27748735,1

Будівництво

F

549632,6

612673,9

862697,2

986570,8

2896048,4

4067243,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

3066232,3

3323328,5

489628,5

885028,0

18371608,2

20943217,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

1589523,0

1366868,5

203333,7

435889,3

2106752,0

2861672,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

65748,4

59907,3

20234,6

21590,0

46737,9

50970,4

Інформація та телекомунікації

J

124185,4

158539,1

19011,0

20340,6

80290,8

115655,8

Фінансова та страхова діяльність

K

30172,6

29361,5

27749,5

29580,0

19499,1

21961,4

Операції з нерухомим майном

L

668581,8

520591,3

527302,3

613162,0

1975508,0

2296088,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

124332,4

150863,3

9468,9

9504,5

299597,2

342704,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

764340,3

754999,0

25480,1

45657,4

544563,8

629343,8

Освіта

P

378406,3

3021133,7

203,0

180,2

13810,5

16458,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1100495,6

1812531,2

102635,6

293737,6

273078,7

515349,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

220324,7

222661,9

12791,0

12365,3

6389,4

8145,8

Надання інших видів послуг

S

37189,4

36101,4

17,7

1154,2

20368,1

12150,4

 

 

Продовження

 

Код за
КВЕД – 2010

Пасив

Баланс

зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

на 1 січня
2020р
.

на 31 грудня
2020р.

на 1 січня
2020р
.

на 31 грудня
2020р.

Усього

 

2314,6

1238,4

113697986,2

135049647,6

Сільське, лісове та рибне господарство

A

32041314,2

37692737,7

Промисловість

B+C+D+E

3,0

3,0

43980390,4

50050391,8

Будівництво

F

205,8

4308378,2

5666693,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

21927469,0

25151574,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

3899608,7

4664430,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

132720,9

132467,7

Інформація та телекомунікації

J

396,5

473,6

223883,7

295009,1

Фінансова та страхова діяльність

K

77421,2

80902,9

Операції з нерухомим майном

L

3171392,1

3429842,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1701,6

556,0

435100,1

503628,1

 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1334384,2

1430000,2

Освіта

P

392419,8

3037772,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

213,5

1476423,4

2621618,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

239505,1

243173,0

Надання інших видів послуг

S

57575,2

49406,0


__________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.