Архів: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю
в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів у 2020 році

 

Обсяги викидів1

У % до 2019р.

Усього, т

11819,4

92,8

у тому числі

 

 

метали та їх сполуки

13,3

94,1

з них

 

 

свинець

0,6

100,8

мідь

0,0

75,0

нікель

0,1

90,1

хром

0,1

92,8

цинк

0,0

104,7

арсен

0,0

100,0

метан

3259,3

93,3

неметанові леткі органічні сполуки

476,9

89,8

оксид вуглецю

2091,6

89,2

діоксид та інші сполуки сірки

750,8

99,8

з них

 

 

діоксид сірки

734,3

99,9

сполуки азоту

1914,9

94,6

з них

 

 

діоксид азоту

1443,3

92,5

оксид азоту

24,2

349,9

аміак

420,1

92,2

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

3283,1

92,7

стійкі органічні забруднювачі

0,0

50,0

з них

 

 

поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

0,0

100,0

інші

29,5

91,6

Крім того, діоксид вуглецю, млн.т

0,7

104,2

______________________

1Від стаціонарних джерел забруднення.