Архів: 2015 2014 2013 2012

Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю
у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2016 році

 

Обсяги викидів

стаціонарними джерелами

У % до

попереднього року

Усього, т

9272,5

103,2

у тому числі

 

 

метали та їх сполуки

14,1

100,8

з них

 

 

свинець

0,6

100,3

мідь

0,0

107,7

нікель

0,1

98,3

хром

0,2

54,2

цинк

0,0

22,2

арсен

0,0

140,0

метан

2356,4

137,9

неметанові леткі органічні сполуки

492,8

87,2

оксид вуглецю

1554,1

102,4

діоксид та інші сполуки сірки

938,9

92,2

з них

 

 

діоксид сірки

921,6

92,5

сполуки азоту

1694,7

105,4

з них

 

 

оксиди азоту1

1472,1

103,1

оксид азоту

27,4

53,2

аміак

194,6

160,2

речовини у вигляді твердих суспендовних частинок

2213,5

87,0

стійкі органічні забруднювачі

з них

 

 

поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

інші

8,0

81,6

Крім того, діоксид вуглецю, млн.т

0,7

111,0

______________

1 У перерахунку на NO2.