Демографічна та соціальна статистика / Ринок праці

Зайнятість та безробіття

Основні показники ринку праці (2000-2017рр.) 30.03.2018

Основні показники ринку праці (щоквартальна інформація) 28.09.2018

Економічна активність населення за статтю та місцем проживання (щорічна інформація) 06.07.2018

Соціальний захист населення від безробіття (за даними державної служби зайнятості)

Попит та пропозиція робочої сили (щомісячна інформація) 19.12.2017

Зареєстроване безробіття та кількість вакансій (щомісячна інформація) 16.11.2018

Працевлаштування зареєстрованих безробітних (щомісячна інформація) 19.12.2017

Методологічні пояснення

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002-2017рр.) 06.03.2018

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010-2017рр.) 06.03.2018

Заборгованість із виплати заробітної плати (2000-2017рр.) 08.02.2018

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (щомісячна інформація) 03.12.2018

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація) 03.12.2018

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності (щомісячна інформація) 03.12.2018

Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація) 03.12.2018

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах (щоквартальна інформація) 04.12.2018

Заборгованість із виплати заробітної плати (щомісячна інформація) 03.12.2018

Методологічні пояснення