Архів: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Основні показники ринку праці

 

Одиниця виміру

2020

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

січень-грудень

Робоча сила

в середньому за період,

тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

560,5

554,4

 

 

у віці 15–70 років

557,7

551,7

 

 

працездатного віку

536,0

530,6

 

 

Рівень участі населення в робочій силі

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

55,5

54,9

 

 

у віці 15–70 років

63,0

62,4

 

 

працездатного віку

73,5

72,7

 

 

Зайняте населення

в середньому за період,

тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

504,4

496,7

 

 

у віці 15–70 років

501,6

494,0

 

 

працездатного віку

479,9

472,9

 

 

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

50,0

49,2

 

 

у віці 15–70 років

56,7

55,8

 

 

працездатного віку

65,8

64,8

 

 

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період,

тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

56,1

57,7

 

 

у віці 15–70 років

56,1

57,7

 

 

працездатного віку

56,1

57,7

 

 

Рівень безробіття населення
(за методологією МОП)

у % до робочої сили відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

10,0

10,4

 

 

у віці 15–70 років

10,1

10,5

 

 

працездатного віку

10,5

10,9

 

 

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

207,3

202,0

 

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,7

10,3

 

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,8

14,7

 

 

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

номінальна

гривень

8710

8948

 

 

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

109,6

108,0

 

 

______________

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу «Статистична інформація».