Архів: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Основні показники ринку праці

 

Одиниця виміру

2017

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

січень-грудень

Економічно активне населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

540,7

563,4

577,9

572,6

працездатного віку

516,0

538,6

550,6

547,2

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

59,8

62,3

63,9

63,3

працездатного віку

68,0

71,0

72,6

72,1

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

476,9

499,9

515,9

510,6

працездатного віку

452,2

475,1

488,6

485,2

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

52,7

55,3

57,0

56,4

працездатного віку

59,6

62,6

64,4

63,9

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

63,8

63,5

62,0

62,0

працездатного віку

63,8

63,5

62,0

62,0

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду, тис. осіб

17,0

15,9

14,6

13,9

в середньому за період, тис. осіб

17,6

17,0

16,5

15,7

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

11,8

11,3

10,7

10,8

працездатного віку

12,4

11,8

11,3

11,3

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного віку

3,4

3,2

3,0

2,9

Кількість громадян, які мали статус безробітного

за період, тис. осіб

24,1

31,2

36,6

43,2

з них працевлаштовано

тис. осіб

2,8

6,8

9,5

12,9

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду, тис. осіб

2,8

2,9

3,5

1,9

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

на кінець звітного періоду, осіб

6

5

4

7

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці звітного періоду, гривень

1841

1739

1810

2055

у % до відповідного періоду попереднього року

127,2

128,3

117,0

112,2

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

208,3

207,7

207,7

208,2

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,2

12,5

18,7

25,9

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,3

14,3

20,4

26,9

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

5096

5427

5628

5836

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

128,7

127,8

126,3

126,6

______________

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу «Статистична інформація»/«Ринок праці»/«Зайнятість та безробіття».