Архів: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Основні показники ринку праці

 

Одиниця виміру

2018

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

січень-грудень

Економічно активне населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

542,6

564,2

578,1

 

працездатного віку

517,1

538,8

552,4

 

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

60,4

62,8

64,4

 

працездатного віку

69,0

71,9

73,7

 

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

482,5

504,7

519,0

 

працездатного віку

457,0

479,3

493,3

 

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

53,7

56,2

57,8

 

працездатного віку

61,0

63,9

65,8

 

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

60,1

59,5

59,1

 

працездатного віку

60,1

59,5

59,1

 

Рівень безробіття населення
(за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

у віці 15-70 років

11,1

10,5

10,2

 

працездатного віку

11,6

11,0

10,7

 

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду, тис. осіб

14,3

14,5

14,1

 

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (на кінець періоду)

у % до населення працездатного віку

1,9

2,0

1,9

 

Кількість вакансій

на кінець звітного періоду, одиниць

3234

3385

3955

 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію

на кінець звітного періоду, осіб

4

4

4

 

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці звітного періоду, гривень

2308

2258

2313

 

у % до відповідного періоду попереднього року

125,4

129,9

127,8

 

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

208,9

207,8

206,7

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,5

12,3

19,8

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,6

13,8

21,6

 

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

6613

6995

7180

 

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

114,2

114,8

115,1

 

______________

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу «Статистична інформація»/«Ринок праці»/«Зайнятість та безробіття».