Архів: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Основні показники ринку праці

 

Одиниця виміру

2017

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

січень-грудень

Економічно активне населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

540,7

563,4

577,9

 

працездатного віку

516,0

538,6

550,6

 

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

59,8

62,3

63,9

 

працездатного віку

68,0

71,0

72,6

 

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

476,9

499,9

515,9

 

працездатного віку

452,2

475,1

488,6

 

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

52,7

55,3

57,0

 

працездатного віку

59,6

62,6

64,4

 

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

63,8

63,5

62,0

 

працездатного віку

63,8

63,5

62,0

 

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду, тис. осіб

17,0

15,9

14,6

 

в середньому за період, тис. осіб

17,6

17,0

16,5

 

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

11,8

11,3

10,7

 

працездатного віку

12,4

11,8

11,3

 

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного віку

3,4

3,2

3,0

 

Кількість громадян, які мали статус безробітного

за період, тис. осіб

24,1

31,2

36,6

 

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

2,8

6,8

9,5

 

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду, тис. осіб

2,8

2,9

3,5

 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

на кінець звітного періоду, осіб

6

5

4

 

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці звітного періоду, гривень

1841

1739

1810

 

у % до відповідного періоду попереднього року

127,2

128,3

117,0

 

Середньооблікова кількість штатних працівників1

тис. осіб

208,3

207,7

207,7

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,2

12,5

18,7

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,3

14,3

20,4

 

Середньомісячна заробітна плата1

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

5096

5427

5628

 

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

128,7

127,8

126,3

 

______________

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу «Статистична інформація».

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.