Архів: 2015 2014 2013 2012

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році1

 

Усього, одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загального показника відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загального показника відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загального показника відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього

5930

5

0,1

380

6,4

5545

93,5

4503

75,9

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

1117

95

8,5

1022

91,5

874

78,2

промисловість

1285

4

0,3

167

13,0

1114

86,7

767

59,7

будівництво

374

10

2,7

364

97,3

292

78,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1268

1

0,1

44

3,5

1223

96,4

1049

82,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

231

21

9,1

210

90,9

158

68,4

тимчасове розміщування й організація харчування

90

2

2,2

88

97,8

66

73,3

інформація та телекомунікації

173

3

1,7

170

98,3

143

82,7

фінансова та страхова діяльність

18

18

100,0

15

83,3

операції з нерухомим майном

623

3

0,5

620

99,5

565

90,7

професійна, наукова та технічна діяльність

323

4

1,2

319

98,8

286

88,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

206

21

10,2

185

89,8

136

66,0

освіта

42

42

100,0

29

69,0

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

84

6

7,1

78

92,9

51

60,7

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

21

3

14,3

18

85,7

15

71,4

надання інших видів послуг

75

1

1,3

74

98,7

57

76,0

_____________

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.