Архів: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

Код за
КВЕД-2010

Усього,
одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

 

7060

7

0,1

449

6,4

6604

93,5

5512

78,1

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1309

1

0,1

87

6,6

1221

93,3

1047

80,0

Промисловість

B+C+D+E

1563

5

0,3

171

11,0

1387

88,7

1049

67,1

Будівництво

F

524

11

2,1

513

97,9

422

80,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1557

1

0,1

42

2,7

1514

97,2

1316

84,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

284

22

7,7

262

92,3

209

73,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

93

2

2,2

91

97,8

72

77,4

Інформація та телекомунікації

J

187

4

2,1

183

97,9

159

85,0

Фінансова та страхова діяльність

K

17

17

100,0

15

88,2

Операції з нерухомим майном

L

638

5

0,8

633

99,2

592

92,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

324

2

0,6

322

99,4

289

89,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

232

11

4,7

221

95,3

169

72,8

Освіта

P

45

45

100,0

37

82,2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

190

87

45,8

103

54,2

58

30,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

29

4

13,8

25

86,2

23

79,3

Надання інших видів послуг

S

68

1

1,5

67

98,5

55

80,9

____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.