Архів: 2016 2015 2014 2013 2012

Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

Код за
КВЕД-2010

Усього,
одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього2

 

6491

5

0,1

378

5,8

6108

94,1

5061

78,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1273

91

7,1

1182

92,9

1013

79,6

Промисловість

B+C+D+E

1387

4

0,3

167

12,0

1216

87,7

870

62,7

Будівництво

F

434

12

2,8

422

97,2

348

80,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1393

1

0,1

43

3,1

1349

96,8

1172

84,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

268

23

8,6

245

91,4

190

70,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

89

4

4,5

85

95,5

66

74,2

Інформація та телекомунікації

J

173

3

1,7

170

98,3

145

83,8

Фінансова та страхова діяльність

K

18

18

100,0

16

88,9

Операції з нерухомим майном

L

662

3

0,5

659

99,5

609

92,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

349

3

0,9

346

99,1

315

90,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

220

18

8,2

202

91,8

153

69,5

Освіта

P

43

1

2,3

42

97,7

34

79,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

85

6

7,1

79

92,9

54

63,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

19

3

15,8

16

84,2

13

68,4

Надання інших видів послуг

S

78

1

1,3

77

98,7

63

80,8

____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані попередні.