Архів: 2016 2015 2014 2013 2012

Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

Код за
КВЕД-2010

Усього,
одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

 

6491

5

0,1

378

5,8

6108

94,1

5061

78,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1267

90

7,1

1177

92,9

1009

79,6

Промисловість

B+C+D+E

1370

4

0,3

163

11,9

1203

87,8

858

62,6

Будівництво

F

438

12

2,7

426

97,3

351

80,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1397

1

0,1

44

3,1

1352

96,8

1174

84,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

267

23

8,6

244

91,4

187

70,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

91

4

4,4

87

95,6

67

73,6

Інформація та телекомунікації

J

172

3

1,7

169

98,3

143

83,1

Фінансова та страхова діяльність

K

18

18

100,0

16

88,9

Операції з нерухомим майном

L

680

5

0,7

675

99,3

623

91,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

344

3

0,9

341

99,1

311

90,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

221

20

9,0

201

91,0

156

70,6

Освіта

P

45

1

2,2

44

97,8

35

77,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

84

6

7,1

78

92,9

53

63,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

19

3

15,8

16

84,2

14

73,7

Надання інших видів послуг

S

78

_

_

1

1,3

77

98,7

64

82,1

____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.